Sprememba delovnega časa ambulant družinske medicine

Sprememba delovnega časa otroški in šolski dispanzer

Ambulanta medicine dela

Dispanzer za ženske

Psihiatrična ambulanta

 

Datum Dopoldne Popoldne
04.03.2024 Nataša Štrucelj, dr. med., spec. druž. med.

 

Janja Golobič, dr. med., spec. ped.

 

 

 

 

 

Nenad Martinović, dr. med., spec. druž. med.

 

Đorđe Nemanić, dr. med., spec. druž. med.

 

Radojka Ivošević, dr. med., spec. ped.

 

DISPANZER ZA ŽENSKE:

Kužnik Marko, dr. med., spec. gin.in porod.

 

05.03.2024  

Tanja Mišmaš, dr. med., spec. druž. med.

 

Nataša Štrucelj, dr. med., spec. druž. med.

 

Radojka Ivošević, dr. med., spec. ped.

 

 

 

Đorđe Nemanić, dr. med., spec. druž. med.

 

Nenad Martinović, dr. med., spec. druž. med.

 

Janja Golobič, dr. med., spec. ped.

 

 

06.03.2024 Tanja Mišmaš, dr. med., spec. druž. med.

 

Nataša Štrucelj, dr. med., spec. druž. med.

 

Nenad Martinović, dr. med., spec. druž. med.

 

Radojka Ivošević, dr. med., spec. ped.

 

Janja Golobič, dr. med., spec. ped.

 

 

 

Matjaž Rožman, dr. med., spec. druž. med.

 

MEDICINA DELA:

Šalda Zdenko, dr.med., spec.med.dela, prom.in športa

 

DISPANZER ZA ŽENSKE:

Mateja Vukmanič Pohar, dr. med., spec. gin.in porod.

 

 

 

 

07.03.2024  

 

Nenad Martinović, dr. med., spec. druž. med.

 

Matjaž Rožman, dr. med., spec. druž. med.

 

Đorđe Nemanić, dr. med., spec. druž. med.

 

Janja Golobič, dr. med., spec. ped.

 

 

Tanja Mišmaš, dr. med., spec. druž. med.

 

Nataša Štrucelj, dr. med., spec. druž. med.

 

Radojka Ivošević, dr. med., spec. ped.

 

 

08.03.2024  

Tanja Mišmaš, dr. med., spec. druž. med.

 

Nenad Martinović, dr. med., spec. druž. med.

 

Matjaž Rožman, dr. med., spec. druž. med.

 

Radojka Ivošević, dr. med., spec. ped.

 

Janja Golobič, dr. med., spec. ped.

 

 

Đorđe Nemanić, dr. med., spec. druž. med.

 

 

PSIHIATRIČNA AMBULANTA:

Gajić Ljiljana, dr.med., spec.psih.

 

 

 

09.03.2024 DEŽURSTVO
10.03.2024