DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE

Jasmina VOJSK JAKOFČIČ, prof.def.
Marina Desnica

Naslov: CBE 71, 8330 Metlika
Telefon: (07) 369 14 17
E-pošta: jasmina.vojsk@zd-metlika.si
Naročanje: v objavljenem delovnem času telefonsko, osebno ali preko aplikacije eNaročanje.

Dan od do
Ponedeljek 14:00 20:00
Torek 07:00 14:00
Sreda 11:00 19:00
Četrtek 07:00 14:00
Petek 07:00 14:00
Sobota

 

Čakalna doba min dni max dni
za prvi pregled 14 40

 

Opombe: Odgovorna oseba za čakalne sezname:  Marina Desnica,E-pošta: marina.desnica@zd-metlika.si

Dispanzer za mentalno zdravje

V Zdravstvenemu domu Metlika za področje Bele krajine deluje Dispanzer za mentalno zdravje (DMZ). Namen dispanzerske dejavnosti na nivoju osnovnega zdravstva je zaščita in skrb za duševno zdravje otrok, mladostnikov in njihovih družin, ozaveščanje širše družbene skupnosti ter vzgojno izobraževalno delo. Obravnava se predšolske in šolske otroke ter mladostnike do 18. leta starosti.

Delo zajema:

  • zgodnje odkrivanje, diagnostiko ter korekcijo razvojnih in učnih težav pri otrocih;
  • zgodnje odkrivanje, diagnostiko ter korekcijo govorno-jezikovnih motenj;
  • individualne obravnave otrok z govorno-jezikovnimi motnjami;
  • delo s predšolskimi otroki v okviru preventivnih govornih pregledov pri petih letih;
  • svetovanje staršem, učiteljem in svetovalnim delavcem pri delu z otroki s posebnimi potrebami;
  • svetovanje pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami v vrtec, osnovno šolo.

Velik poudarek se namenja preventivnemu delu, odkrivanju motenj na področju predopismenjevalnih veščin in zgodnjemu odkrivanju motenj v govorni komunikaciji. Z izjemo sistematskih pregledov (enkratni, razen če so opažene težave) so obravnave tedenske, mesečne ali na dva/tri tedne, odvisno od potreb otroka in doslednosti izvajanja vaj doma. Veliko zaslugo za uspešnost pri odpravljanju težav otroka imajo starši in njihovo redno delo doma. Delo poteka timsko, vanj se vključujejo tudi druge javno vzgojne ustanove in njihovi sodelavci.

Psiholog

Za potrebe Bele krajine deluje v ZD Črnomelj. Vsi podatki so dosegljivi na povezavi: https://zd-crnomelj.si/blog/doctors/dispanzer-za-mentalno-zdravje/