Spoštovani poslovni partnerji,

najprej se vam iskreno zahvaljujemo za zaupanje, ki ga izkazujete našemu dispanzerju za medicino dela, prometa in športa, s koriščenjem ponujenih storitev.

Žal je epidemija globoko posegla v delovanje vseh nas in spremenila tok življenja. Spremenila pa je tudi delovanje zdravstvenih zavodov. Da bi lahko zagotovili varno delovanje in obratovanje tako za vas oz. vaše sodelavce kot za zdravstvene delavce, je nujno upoštevati sprejete preventivne ukrepe. V zavod se vstopa z zaščitno masko po predhodnem triažnem pregledu pred zdravstvenim domom in po navodilu zdravstvenega delavca. Glede na to, da so naše čakalnice zelo majhne, ni mogoče zagotoviti ustrezne razdalje med pacienti oz. koristniki naših storitev, ravno tako pa je tudi obvezno razkuževanje za vsakim pacientom, zato se mora na storitev počaka zunaj. Paciente poskušamo naročati na ure, kar nam relativno dobro uspeva, žal pa tega ni možno izpeljati v laboratoriju, kamor se stekajo pacienti iz vseh dejavnosti.

Vljudno vas prosimo, da delavce, ki jih pošljete na zdravniški pregled, v naprej opozorite na zelo verjetno čakanje na storitev. Za vaše razumevanje in sodelovanje ter strpno vedenje do zdravstvenih delavcev se vam v naprej najlepše zahvaljujemo. Zavedati se namreč moramo, da so preventivni ukrepi sprejeti v dobro in zdravje vseh nas. Epidemija po ocenah strokovnjakov še zdaleč ni zaključena, zato je skrb za odgovorno obnašanje in upoštevanje preventivnih ukrepov in navodil strokovnih služb še toliko nujnejša.

Hvala, ker nam zaupate, in ostanite zdravi!

Dispanzer za medicino dela, prometa in športa

ŠALDA Zdenko, dr.med., spec.med.dela, prom.in športa.
Majda Jaklič
Matejka Simonič

Naslov: CBE 71, 8330 Metlika
Telefon: (07) 369 14 21, (07) 369 14 00
E-pošta: mdps@zd-metlika.si
Naročanje: v objavljenem delovnem času telefonsko, osebno, po epošti ali preko aplikacije eNaročanje.

Dan od do
Ponedeljek
Torek
Sreda 07:30 17:00
Četrtek
Petek