je ambulanta družinske medicine, okrepljena z diplomirano medicinsko sestro.

Kronični pacienti so vodeni po enotnih smernicah obravnave (arterijska hipertenzija, sladkorna bolezen, astma, KOPB, osteoporoza, benigna hiperplazija prostate, depresija…)

Diplomirana medicinska sestra izvaja:

  • svetovanje o zdravem načinu življenja,
  • zgodnjem odkrivanju dejavnikov tveganja za razvoj kroničnih bolezni,
  • vodenje pacientov z
  • urejenimi kroničnimi obolenji.

Z novim načinom dela:

  • želimo zagotoviti še bolj kakovostno obravnavo pacientov,
  • preprečiti razvoj kroničnih bolezni,
  • zagotoviti boljši nadzor nad že razvito kronično boleznijo,
  • skrajšati čakalne dobe in povečati zadovoljstvo pacientov.

Referenčna ambulanta I

BRODARIČ Mira, dms, mag.

Naslov: CBE 71, 8330 Metlika
Telefon: (07) 369 14 29
E-pošta: mailto:mira.brodaric@zd-metlika.si
Naročanje: v objavljenem delovnem času telefonsko, osebno ali preko aplikacije eNaročanje.

Dan od do
Ponedeljek 12:00 20:00
Torek 12:00 20:00
Sreda 07:00 15:00
Četrtek 07:00 15:00
Petek 07:00 15:00

Referenčna ambulanta II

BARBIČ Jasna, dms

Naslov: CBE 71, 8330 Metlika
Telefon: (07) 369 14 30
E-pošta: mailto:jasna.barbic@zd-metlika.si
Naročanje: v objavljenem delovnem času telefonsko, osebno ali preko aplikacije eNaročanje.

Dan od do
Ponedeljek 07:00 16:00
Torek 07:00 15:00
Sreda 11:30 20:00
Četrtek 12:00 20:00
Petek 07:00 15:00