Splošne ambulante

1. Splošna ambulanta 2 – Nenad Martinović, dr.med., spec.druž.med.

2. Splošna ambulanta 3 – Đorđe Nemanić, dr.med., spec.druž.med.

3. Splošna ambulanta 4 – Nataša Štrucelj, dr.med., spec.druž.med.

4. Splošna ambulanta v DSO – Đorđe Nemanić, dr.med., spec.druž.med.

5. Splošna ambulanta 5 – Matjaž Rožman, dr.med, spec.druž.med.

6. Splošna ambulanta 7 – Tanja Mišmaš, dr.med. spec.druž.med.

7. Ambulanta DSO

8. Patronaža

9. Laboratorij

Zobozdravstvene ambulante

1. Zobozdravstvena ambulanta 1 – Vlatko Neloski, dr.dent.med.

2. Zobozdravstvena ambulanta 2 – Mirko Martinović, dr.dent.med.

3. Zobozdravstvena ambulanta za otroke in mladino – Svetlana Vlahović, dr.dent.med.

Dispanzer in specialistične ambulante

1. Dispanzer za ženske – Mateja Vukmanič Pohar, dr.med., spec.gin.

2. Psihiatrična ambulanta – Ljiljana Gajić, dr.med., spec.psih.

3. Dispanzer za medicino dela, prometa in športa – Zdenko Šalda, dr.med., spec.med.dela,prom.in športa.

4. Dispanzer za mentalno zdravje, Jasmina Vojsk Jakofčič, prof.def.