Cilj programa:

 • Naučiti otroke in njihove družinske člane zdravega prehranjevanja, ter jih spodbuditi h gibanju.
 • Spreminjanje in prilagajanje vedenjskih vzorcev, ki povzročajo debelost.
 • Stalna zdravstvena obravnava.
 • Krepitev učinkovitih odnosov in pozitivne samopodobe.

Kako poteka program?

Program poteka individualno, skupinsko in multidisciplinarno.

 

Začetni program traja 5 mesecev. Otroci in njihovi starši obiskujejo naslednje dejavnosti:

 • telovadba (1x tedensko le otroci),
 • tematska skupinska srečanja, ločeno za otroke in starše ( 1x na 14 dni),
 • zdravniški pregledi (1x mesečno).

 

Kdo sodeluje?

V programu sodelujejo:

 • pediater,
 • diplomirana medicinska sestra,
 • kineziolog,
 • dietetik,
 • psiholog.