Direktorica:

Direktorica: Duška Vukšinič
Izobrazba: mag.ekon. in posl. ved
Telefon: 07-369-1-400
E naslov duska.vuksinic@zd-metlika.si

Pomočnik direktorice za zdravstveno nego:

Pomočnik direktorice za zdravstveno nego: Anton Štubler
Izobrazba: dipl.zdravstvenik
Telefon: 07-369-1-400
E naslov anton.stubler@zd.metlika.si

Strokovna vodja:

Strokovna vodja: Tanja Mišmaš
Izobrazba: dr.med., spec.druž.med.
Telefon: 07-369-1-400
E naslov tanja.mismas@zd-metlika.si