SVIT KONTAKTNA TOČKA

deluje v ZD Metlika ob torkih, med 12. in 14. uro, v prostorih Centra za krepitev zdravja.

Kontaktni osebi: Mirna Nemanič in Saša Pezdirc
Telefon: 07 369 14 23

Vse informacije v zvezi s programom Svit lahko dobite osebno ali po telefonu na naši kontaktni točki.