Z roko v roki do boljšega počutja

Zdravje je dinamično ravnovesje telesnih, duševnih, čustvenih, duhovnih, osebnih in socialnih prvin, ki se kaže v zmožnosti neprestanega opravljanja funkcij in prilagajanja okolju.

V tem smislu zdravje in skrb zanj ni le interes posameznika, medicinskih strok ali institucij zdravstvenega varstva, marveč odgovornost celotne družbene skupnosti.

Duševno zdravje je neločljiv del celostnega zdravja posameznika v vseh življenjskih obdobjih, saj vpliva na naše razmišljanje, čustvovanje, doživljanje in vedenje.

Kam lahko pokličem?

Na koga se lahko obrnem?

Center za krepitev zdravja Bela krajina

Center za krepitev zdravja ZD Metlika
Telefon: 07-369-1-400, 07-369-1-423
e-pošta: ckz@zd-metlika.si

Center za krepitev zdravja ZD Črnomelj
Telefon: 07-306-1-700, 07-306-1-723
e-pošta: ckz@zd-crnomelj.si

1. Duševno zdravje odraslih

Psihiatrična ambulanta ZD Metlika 07-369-1-400, 07-369-1-421 ambulanta
Društvo Srečanje drustvo.srecanje@gmail.com svetovalnica
Šent Metlika 07-369-2-471 dnevni center
Ozara Črnomelj 07-306-1-860 svetovalnica
Sožitje Črnomelj 07-305-1-049 pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju
Pomoč v stiski
Psihološka svetovalnica Posvet 031-704-707

info@posvet.org

pomoč osebam v duševni stiski
SOS telefon 080-11-55 pomoč žrtvam nasilja
Zaupni telefon Samarijan 116-123 svetovanje ljudem v duševni stiski
Klic v duševni stiski – Psihiatrična klinika 01-520-9-900 pomoč ljudem v stiski

2. Duševno zdravje otrok in mladostnikov

Psihološka ambulanta ZD Črnomelj 07-620-5-756

psiholog@zd-crnomelj.si

ambulanta
Psihiatrična ambulanta ZD Metlika 07-369-1-400, 07-369-1-421 ambulanta
Društvo Srečanje drustvo.srecanje@gmail.com svetovalnica
Pomoč v stiski
Psihološka svetovalnica Posvet 031-704-707

info@posvet.org

pomoč osebam v duševni stiski
TOM 116-111 zaupni telefon
SOS telefon 080-11-55 pomoč žrtvam nasilja
Zavod EMA 080-21-33 strokovna pomoč žrtvam nasilja
Zaupni telefon Samarijan 116-123 svetovanje ljudem v duševni stiski
Klic v duševni stiski – Psihiatrična klinika 01-520-9-900 pomoč ljudem v stiski

Ob nujnih in za življenje ter zdravje ogrožujočih stanjih poiščite pomoč v urgentnih centrih oziroma pokličite na telefonsko številko 112.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).