Naročanje na obravnavo

 

 

Opažamo porast števila uporabnikov, ki prihajajo na obravnavo nenaročeni. S takšnim odnosom se ruši organizacija dela pred in v ambulantah.

Prosimo vas, da se na preglede naročite osebno, telefonsko ali preko spletnega obrazca. Hkrati vam sporočamo, da tako ambulante kot info točka telefonske klice vračajo, zato ni potrebno verižno klicanje.

V primeru življenjsko ogrožujočega stanja pokličite telefonsko številko 112.

Dejanski razpored dela ambulant je tedensko posodobljen na spletni strani – ikona Odsotnosti/Spremembe dela ambulant in zdravnikov.

 

 

Laboratorij – organizacija dela

 

Prosimo vas, da na laboratorijsko preiskavo počakate v čakalnici na hodniku pred ambulantami. S tem bomo zagotovili višji nivo zasebnosti.

Hkrati vas prosimo, da dosledno upoštevate navodila zdravstvenih delavcev, kdaj je primeren čas za posamezno laboratorijsko preiskavo, saj želimo, da so vaši izvidi verodostojni.