OBVESTILO

Uporabnike zdravstvenih storitev obveščamo, da bodo v ZD Metlika 14.8.2023 delovale ambulante družinske medicine in pediatrije za vse naročene paciente in nujno medicinsko pomoč. Preventivna dejavnost ne bo obratovala.