Poslanstvo Zdravstvenega doma Metlika je izvajanje kakovostne, strokovne, hitre ter potrebam prilagojene zdravstvene oskrbe na vseh področjih delovanja, ob hkratnem zasledovanju cilja uspešnosti in učinkoviti poslovanja.

Zaposleni so najpomembnejši vir uresničevanja poslanstva. Želimo si graditi dobre dolgoročne odnose z bodočimi zdravniki zato vas vabimo, da na priloženem obrazcu pošljete vlogo za pridobitev kadrovske štipendije za študente medicine in študente dentalne medicine.

Štipendistom nudimo:

  1. redno stimulativno štipendijo v višini od 350,00 do 450,00 EUR mesečno,
  2. vsakoletno praktično delo,
  3. mentorstvo pri praktičnem delu ter pri izdelavi raziskovalnih nalog in ostalih nalog,
  4. zaposlitev po končanem pripravniškem stažu

Pogoji za pridobitev štipendije

  1. v šolskem letu 2023/2024 vpis v tretji ali višji letnik medicinske fakultete
  2. po končanem pripravniškem stažu za poklic doktor medicine opravljanje specializacije za ZD Metlika iz področij družinska medicina ali pediatrija.

Vloge oddajte na priloženem obrazcu do 30.09. 2023 na naslov ZD Metlika, Cesta bratstva in enotnosti 71, 8330 Metlika ali e-naslov info@zd-metlika.si. Z vsemi kandidati bo opravljen osebni razgovor, ki se bo upošteval kot izbirni postopek. Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu duska.vuksinic@zd-metlika.si ali mobitel številki 041-753-140.