SVIT kontaktna točka

svit zd metlikaSVIT KONTAKTNA TOČKA
deluje v ZD Metlika ob sredah, med 7. in 9. uro, v prostorih patronaže.

Kontaktna oseba: Marija Pezdirec, dipl.m.s.
Telefon: 031 733 788

Vse informacije v zvezi s programom Svit lahko dobite osebno ali po telefonu na naši kontaktni točki.

Obvestila ZVC

Več informacij

Mirna Nemanič, viš.med.ses.,univ.dipl.org.
E naslov: mirna.nemanic@zd-metlika.si
Telefon: 07 369-1-423, 040 274 358

Saša Pezdirc, dipl.m.s.
E naslov: sasa.pezdirc@zd-metlika.si
Telefon: 07 369-1-423, 031 503 403