Zdravstveno vzgojni center - ZVC

Preventivni pregled za srčnožilne in druge kronične bolezni vsakih 5 let pri moških v obdobju od 35 do 65 let in pri ženskah od 45 do 70 let, ter pri posameznikih, ki so družinsko obremenjeni z boleznimi srca in ožilja, tudi pred 35. in 45. letom ali po potrebi pogosteje;

preventivni zdravstveni pregled za zgodnje odkrivanje raka debelega črevesa in danke vsaki dve leti pri moških in ženskah v starosti od 50 do 74 let – SVIT program;

CINDI program – Program svetovanja za zdravje;

 • temeljne/kratke delavnice:
  • Življenjski slog
  • Preizkus hoje na 2 km
  • Dejavniki tveganja
  • Tehnike sproščanja
 • poglobljene/dolge delavnice:
  • Zdravo jem
  • Telesna dejavnost – gibanje
  • Zdravo hujšanje
 • psihoedukativne delavnice:
  • Podpora pri spoprijemanju z depresijo
  • Podpora pri spoprijemanju s tesnobo
  • Spoprijemanje s stresom
 • skupinsko ali individualno svetovanje za opuščanje kajenja

Temeljne (kratke) zdravstvenovzgojne delavnice so namenjene:

 • seznanjanju udeležencev o pomenu zdravega življenjskega sloga za ohranjanje in krepitev zdravja ter preprečevanje in zdravljenje kroničnih bolezni,
 • motiviranju za spremembo z zdravjem povezanega vedenja in za vključitev v poglobljene zdravstvenovzgojne delavnice/svetovanja, skladno s prisotnimi dejavniki tveganja, ogroženostjo in obolelostjo za kroničnimi boleznimi,
 • vanje se lahko vključijo vse osebe iz ciljne populacije programa.

Poglobljene (dolge) zdravstvenovzgojne delavnice/individualna svetovanja so namenjena pridobivanju znanja in veščin ter motivacije za spreminjanje vedenja, povezanega z zdravjem. Osebe se zdravstvenovzgojne delavnice/individualnega svetovanja lahko udeležijo v katerem koli ZVC-ju, ne glede na geografsko lokacijo njihovega stalnega/začasnega prebivališča oz. geografsko lokacijo osebnega izbranega zdravnika. Vanje se lahko vključijo vse osebe iz ciljne populacije programa z napotitvijo osebnega zdravnika.

Ciljna populacija za Program svetovanje za zdravje:

 • Odrasle osebe od 19. leta dalje:
  • s prisotnimi vedenjskimi, biološkimi in psihosocialnimi dejavniki tveganja za razvoj kroničnih bolezni (nezadostna telesna dejavnost, nezdrava prehrana, kajenje, stres, zvišana telesna teža, zvišan krvni tlak, zvišane maščobe v krvi, tvegano/škodljivo pitje alkohola),
  • s prisotno ogroženostjo/visokim tveganjem za razvoj kroničnih bolezni in
  • s prisotnimi kroničnimi boleznimi.

Do udeležbe v Programu svetovanja za zdravje so upravičene osebe z urejenim osnovnim zdravstvenim zavarovanjem.

1. ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA ŠOLSKE OTROKE IN MLADINO DO DOPOLNJENEGA 19. LETA STAROSTI, STARŠE, UČITELJE IN VZGOJITELJE• izvaja se v dogovoru s šolo po nacionalnem programu v obliki delavnic;

 • minimalni standard 2 šolski uri na razred letno;
 • teme: zdrave navade, osebna higiena, zdrav način življenja, preprečevanje poškodb, zasvojenost, odraščanje, duševno zdravje, vzgoja za zdravo spolnost, temeljni postopki oživljanja oz. tema po dogovoru

2. ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA OTROKE DO DOPOLNJENEGA 6. LETA STAROSTI, STARŠE IN VZGOJITELJE

 • izvaja se v dogovoru z VVO v obliki delavnic;
 • teme so prilagojene tri, štiri in pet letnikom: čiste roke za zdrave otroke, spoznajmo človeško telo, kdo je zdravnik in medicinska sestra, spoznajmo sadje in zelenjavo, preprečimo poškodbe pri otrocih, koristne navade za zdravo življenje, zdravo na soncu, itd.

3. ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA IN PREVENTIVA ZA PREDŠOLSKE OTROKE IN ŠOLARJE

 • utečena državna akcija za čiste zobe ob zdravi prehrani za učence drugega, tretjega, četrtega in petega razreda osnovne šole;
 • mesečna kontrola čistosti zob s Plaq tabletko in tehnika umivanja zob;
 • dodatne zobozdravstvene vsebine v sklopu zobozdravstvene vzgoje in preventive;
 • obisk vrtčevskih skupin dvakrat mesečno

4. INDIVIDUALNA OBRAVNAVA V ZOBOZDRAVSTVENO PREVENTIVNEM KABINETU

 • v primeru slabše ustne higiene individualno svetovanje otroku oz. mladostniku v spremstvu staršev;
 • individualno svetovanje ob zobotehničnem pripomočku

Obvestila ZVC

Več informacij

Mirna Nemanič, viš.med.ses.,univ.dipl.org.
E naslov: mirna.nemanic@zd-metlika.si
Telefon: 07 369-1-423, 040 274 358

Saša Pezdirc, dipl.m.s.
E naslov: sasa.pezdirc@zd-metlika.si
Telefon: 07 369-1-423, 031 503 403

svit zd metlika