Zdravstvena vzgoja za otroke in mladino

Zdravstveno vzgojo izvajamo v obliki delavnic na OŠ Metlika, PŠ Suhor in OŠ Podzemelj. Vsebine so opredeljene v katalogu NIJZ:

 1. razred: Zdrave navade
 2. razred: Osebna higiena
 3. razred: Zdrav način življenja
 4. razred: Preprečevanje poškodb
 5. razred: Zasvojenost
 6. razred: Odraščanje
 7. razred: Pozitivna samopodoba in stres
 8. razred: Medosebni odnosi
 9. razred: Vzgoja za zdravo spolnost, TPO

Zdravstveno vzgojo izvajamo tudi pri predšolskih otrocih v Vrtcu Metlika v obliki tematskih delavnic:

zdravstvena vzgoja za otroke in mladino

 • Kdo je medicinska sestra in zdravnik?
 • Čiste roke za zdrave otroke
 • Preprečevanje poškodb pri otrocih
 • Koristne navade za zdravo življenje
 • Spoznajmo sadje in zelenjavo
 • Znam skrbeti za svoje zdravje?
 • Zdravo na soncu
 • Kako se počutim?
 • Okolje spoznavamo s čutili
 • Spoznajmo naše telo
 • Zdrava usta

V dogovoru s šolo ali vrtcem izvajamo tudi predavanja oz. delavnice za starše in pedagoške delavce.

Več informacij

Mirna Nemanič, viš.med.ses.,univ.dipl.org.
E naslov: mirna.nemanic@zd-metlika.si
Telefon: 07 369-1-423, 040 274 358

Saša Pezdirc, dipl.m.s.
E naslov: sasa.pezdirc@zd-metlika.si
Telefon: 07 369-1-423, 031 503 403

svit zd metlika