Obvestila Centra za krepitev zdravja

4.februar: Svetovni dan boja proti raku »MI ZMOREMO. JAZ ZMOREM«

jan 31 2018

svetovni dan boja proti raku 2     svetovni dan boja proti raku 1

Po podatkih Onkološkega inštituta največ prebivalcev Slovenije zboli in umre za raki, ki so predvsem posledica slabega življenjskega sloga. »MI ZMOREMO. JAZ ZMOREM«

Namen vsakoletnega obeleževanja dneva boja proti raku je ozaveščanje ljudi o pomenu čimprejšnjega odkrivanja raka in možnostih preprečevanja.

V ta namen pripravljamo v Zdravstvenem domu Metlika stojnico in vas vabimo, da se nam pridružite 5.2.2018 med 9.00 in 10.30 uro v čakalnici pred referenčno ambulanto.

Več informacij

Mirna Nemanič, viš.med.ses.,univ.dipl.org.
E naslov: mirna.nemanic@zd-metlika.si
Telefon: 07 369-1-423, 040 274 358

Saša Pezdirc, dipl.m.s.
E naslov: sasa.pezdirc@zd-metlika.si
Telefon: 07 369-1-423, 031 503 403

svit zd metlika