Obvestila Centra za krepitev zdravja

Higienska priporočila v času koronavirusa

Maj 22 2020

navodila higiena kasljanavodila higiena kasljanavodila higiena kasljanavodila higiena kaslja

Več informacij

Mirna Nemanič, viš.med.ses.,univ.dipl.org.
E naslov: mirna.nemanic@zd-metlika.si
Telefon: 07 369-1-423, 040 274 358

Saša Pezdirc, dipl.m.s.
E naslov: sasa.pezdirc@zd-metlika.si
Telefon: 07 369-1-423, 031 503 403

svit zd metlika