Dispanzer za mentalno zdravje - pravice in obveznosti pacientov na podlagi pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

Pravice in obveznosti pacientov na podlagi pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

A) Pravica do storitev osnovne zdravstvene dejavnosti (27. člen)

  • preventivne storitve (sistematični pregledi malih otrok v 3. letu s psihološkim testiranjem in 5. letu starosti z logopedskim presejanjem)

B) pravica do storitev in uveljavljanje pravic v specialistični-ambulantni zdravstveni dejavnosti (189., 190., 191. člen)

  • specialistični pregled (diagnostika, zdravljenje, …)
  • zavarovana oseba uveljavlja pravice do storitev na podlagi napotnice/delovnega naloga osebnega ali napotnega zdravnika
  • zavarovana oseba si prosto izbira zdravstveni zavod in v njem zaposlene specialiste
  • zavarovana oseba si je praviloma dolžna izbrati specialista v najbližjem zdravstvenem zavodu ali specialista, ki je najbližji njegovemu bivališču (v nasprotnem primeru zavod ne povrne potnih stroškov za preglede oz. zdravljenje)
  • zavarovana oseba specialista, ki si ga je izbrala in je dobil pooblastilo za zdravljenje za daljši čas, praviloma ne more zamenjati preden preteče eno leto.