Pravica do storitev v zobozdravstvu

pravica do storitev v zobozdravstvu
1. Zavarovane osebe imajo pravico:
- na zobozdravstveni pregled 1x letno na zahtevo pacienta,
- konzervativno zdravljenje (zalivke, nadgradnje, RTG, zdravljenje vnetij, oralno in maksofacialno operativne storitve),
- protetične nadomestke, ki so opredeljeni s pravili,
- kontrolni pregled po končani sanaciji zobovja.

2. Zavarovane osebe nimajo pravice do:
- odstranjevanje zobnega kamna in čiščenje zobnih oblog pri osebah, starejših od 18 let,
- posegov, opravljenih zaradi implantacij nosilcev protetičnih nadomestkov, razen če gre za avto oziroma homotransplantate kosti, ki so potrebni zaradi atrofije alveolarnih grebenov.

3. Zavarovane osebe imajo pravico do:
a) prevlek, kron, nazidkov (okvarjene zobne krone ni mogoče obnoviti s plombiranjem),
priveska, kadar se z njim nadomesti stranski sekalec, ki je togo vezan na zgornji podočnik;
b) mostička, če manjka zavarovani osebi: en ali več zob v vidnem področju, ki vključuje 4 sekalce in 2 podočnika, najmanj trije zobje v vrzeli zapored ali štirje zobje v dveh vrzelih v istem ali v obeh kvadrantih oziroma v zaporedju in jih je možno nadomestiti z enim mostičkom;
c) snemne delne proteze, če manjkajo: trije ali več zob zapored in izdelava mostička ni možna, trije ali več zob na koncu zobne vrste (najmanj kočniki) enostransko ali ob tem še kakšen zob v istem ali drugem kvadrantu iste čeljusti, zobje v več vrzelih in bi vsaka zase predstavljala pravico do mostička;
d) d) totalne zobne proteze, če manjkajo zavarovani osebi vsi zobje v eni čeljusti.

4. Preventivne storitve s področja zobozdravstvene dejavnosti
• Predšolski otroci:
- preventivni zobozdravstveni pregled dojenčka v starosti od 6 do 12 mesecev, v prvem, drugem in tretjem letu starosti ter v četrtem, petem in šestem letu starosti;
- indicirano zalitje mlečnih kočnikov;
- preventivni pregled eno leto pred vstopom v šolo in indicirano zalitje fisur na prvih stalnih kočnikih;
• Mladini do 19. leta starosti in študentih:
- preventivni zobozdravstveni pregled v vsakem razredu osnovne šole ter v 1. in 3. razredu srednje šole;
- preventivni zobozdravstveni pregled študentov v 1. in 3. letniku višje in visoke šole;
- fluorizacija s tabletami, premazi ali želeji do dvakrat na mesec ali s kombinacijo obeh metod fluorizacije;
- indicirano zalitje fisur na stalnih kočnikih in ličnikih.

5. ORTODONTSKO ZDRAVLJENJE

- do 18 leta ima pacient pravico do ortodontske oskrbe, ki vključuje izdelavo potrebnega snemnega ortodontskega aparata, če gre za funkcionalno nepravilnost orofacialnega sistema;
- zavarovana oseba ima pravico do ortodontskega zdravljenja po dopolnjenem 18. letu starosti, kadar začeto zdravljenje ni bilo končano do 18. leta.