je ambulanta družinske medicine, okrepljena z diplomirano medicinsko sestro.

Kronični pacienti so vodeni po enotnih smernicah obravnave (arterijska hipertenzija, sladkorna bolezen, astma, KOPB, osteoporoza, benigna hiperplazija prostate, depresija…)

Diplomirana medicinska sestra izvaja:

  • svetovanje o zdravem načinu življenja,
  • zgodnjem odkrivanju dejavnikov tveganja za razvoj kroničnih bolezni,
  • vodenje pacientov z
  • urejenimi kroničnimi obolenji.

Z novim načinom dela:

  • želimo zagotoviti še bolj kakovostno obravnavo pacientov,
  • preprečiti razvoj kroničnih bolezni,
  • zagotoviti boljši nadzor nad že razvito kronično boleznijo,
  • skrajšati čakalne dobe in povečati zadovoljstvo pacientov.

Diplomirana medicinska sestra s spec. znanji, mag. za referenčno ambulanto: MIRA BRODARIČ

Telefonska številka diplomirane medicinske sestre s spec. znanji: 07/369-1-429