Reševalna služba - pravice in obveznosti pacientov na podlagi pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

Reševalna služba - pravice in obveznosti pacientov na podlagi pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

A. PRAVICA DO PREVOZA Z REŠEVALNIMI IN DRUGIMI VOZILI (54., 55., 56. člen)

1. nujni prevozi (za reševanje življenja in v vseh primerih, ko zavarovana oseba potrebuje takojšnje nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoč):

 • opravljajo se s primerno opremljenimi reševalnimi avtomobili, v primeru nedostopnega terena, prometnih ovir itd. s helikopterjem ali drugim prevoznim sredstvom;
 • vključujejo tudi reševanje poškodovanih zavarovanih oseb z gora, morja, voda in jam in njihov prevoz do najbližjega zdravstvenega zavoda.

2. prevozi, ki niso nujni (prevoz nepokretne zavarovane osebe do zdravstvenega zavoda ali zdravnika in nazaj ali prevoz osebe na in z dialize)

3. prevozi, v primeru, ko bi bil prevoz z osebnim avtomobilom lahko škodljiv

4. prevozi zavarovane osebe s spremstvom zdravstvenega delavca

B. UVELJAVLJANJE PRAVIC DO PREVOZOV Z REŠEVALNIMI IN DRUGIMI VOZILI (181., 182., 183., 184. člen)

 • zavarovana oseba lahko uveljavi pravico do prevoza, ko njen osebni zdravnik ugotovi, ali je le-ta potreben in utemeljen;
 • v primeru dializnih prevozov, lahko listino za naročilo prevoza izda napotni zdravnik, ki določi tudi vrsto prevoza;
 • premestitev zavarovane osebe v drugo bolnišnico, iz bolnišnice v zdravilišče, iz bolnišnice ali iz zdravilišča na dom glede na njegovo zdravstveno stanje ali od specialista na dom, prevoz odredi napotni zdravnik;
 • če zavarovana oseba ali njeni svojci oz. kdo drug v njenem imenu naroči prevoz z reševalnim vozilom, sama poravna stroške prevoza;
 • za prevoz s helikopterjem iz bolnišnice v bolnišnico mora dati soglasje predstojnik oddelka bolnišnice, iz katerega se zavarovana oseba premešča.

C. KLIC NA 112 

Ko kličete na številko 112, povejte:

 • KDO kliče
 • KAJ se je zgodilo
 • KJE se je zgodilo
 • KDAJ se je zgodilo
 • KOLIKO je ponesrečencev
 • Kakšne so POŠKODBE
 • Kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče (požar, nevarne snovi...)
 • Kakšno POMOČ potrebujete