Koronavirus obvestilo

08 mar 2020

Obvestilo o organizaciji dela Zdravstvenega doma Metlika

SPLOŠNA NAVODILA
Pričeli smo z izvajanjem tudi nenujnih pregledov v vseh ambulantah za paciente brez znakov okužbe z virusom COVID-19.

V kolikor boste imeli znake, ki bi lahko kazali na možnost okužbe z novim z virusom COVID-19 boste napoteni na telefonski posvet k svojemu izbranem zdravniku ali v COVID ambulanto in bo pregled začasno prestavljen na kasnejši termin.

Za vse preglede boste morali biti naročeni. Dobili boste točno uro pregleda, ki se je prosimo držite. Na pregled pridite pravočasno in z masko ter upoštevajte navodila medicinskega osebja.

Na vhodu v zdravstveni dom vam bo medicinska sestra izmerila telesno temperaturo in vam pomagala izpolniti obrazec z vprašanji glede znakov okužbe s COVID-19, ki ga boste morali podpisati.

Ob uri, ko boste naročeni, vas bomo napotili v čakalnico. V čakalnici držite ustrezno medsebojno razdaljo. V primeru nujnosti spremstva bo dovoljen en spremljevalec.

Ambulanta družinske medicine, otroški in šolski dispanzer (pediatrija)
Izvajajo se ne nujni pregledi pri svojem izbranem zdravniku ali pediatru. Ambulante bodo delale od 7.00 – 22.00 ure, po ustaljenem urniku, ki bo objavljen na spletni strani ZD Metlika. Od 25.05.2020 so ponovno aktivirane vse telefonske številke ambulant.

Za urejanje kakršnihkoli zdravstvenih težav ali naročanje na pregled v ambulante družinske medicine pokličite med 7.30 – 9.00 uro ter med 14.30 – 16.00 uro svojega izbranega zdravnika. Pred tem preverite razpored dela na spletni strani (Aktualni delovni čas za tekoči teden). V pediatrično ambulanto pokličite v delovnem času ambulante na telefonsko številko 07-30-59-630.

Kardiološka ambulanta, psihiatrična ambulanta, dispanzer za ženske, ambulanta medicine dela, prometa in športa, dispanzer za mentalno zdravje
Vse, ki ste že naročeni na pregled v specialistične ambulante Zdravstvenega doma Metlika bomo klicali na pregled in vam sporočili datum in uro pregleda.
Dan pred pregledom vas bo po telefonu poklicala medicinska sestra iz ambulante in preverila zdravstveno stanje glede znakov okužbe s COVID-19.
Na dan pregleda boste šli ponovno skozi postopek preverjanja možnosti okužbe s COVID-19, saj bomo preglede opravljali le za paciente brez znakov okužbe.
Pričeli bomo z naročanjem novih pacientov v specialistične ambulante po ustaljenem urniku, ki je objavljen na spletni strani. Za vse morebitne informacije bo na voljo medicinska sestra v delovnem času ambulante.
Urniki dela ambulant bodo tedensko objavljeni na spletni strani.

Patronažna služba
Patronažni obiski se izvajajo pri pacientih brez znakov okužb s COVID-19.
Opravlja se preventiva nosečnic, otročnic, dojenčkov in novorojenčkov.

Zobozdravstvo
Zobozdravstvene ambulante bodo pričele z delom po ustaljenih urnikih 25.05.2020.

Obvezno je predhodno naročilo na telefonsko številko izbranega zobozdravnika. Ob naročilu boste seznanjeni z varnostnimi ukrepi, pred vstopom pa ustrezno preverjeni na triažni točki. V primeru okužbe dihal bo vaš pregled prestavljen za 14 dni.

Za bolnike, ki nujno potrebujejo zobozdravstveni poseg, a imajo okužbo dihal, bo odprta ambulanta v Zdravstvenem domu Novo mesto, kamor vas bo naročil vaš zobozdravnik.

Center za krepitev zdravja, zdravstvena vzgoja, zobozdravstvena vzgoja
Dejavnost se odpira postopoma. Z vami dodo vzpostavile kontakt medicinske sestre. Za vse informacije pokličite telefonsko številko 07-369-1-423, vsak delovnik dopoldne.

Nujna medicinska pomoč
V primeru življenjsko ogrožujočega stanja pokličite številko 112.

Fizioterapija
Fizioterapevtska dejavnost deluje po ustaljenem urniku po predhodnem naročilu in preverjanju zdravstvenega stanja pred vstopom v ZD Metlika.

Lokacija laboratorija

31 jul 2019

Spoštovani uporabniki,

obveščamo vas, da bo zaradi prenove prostorov laboratorija le-ta obratoval od 13.08.2019 do predvidoma 19.09.2019 v prostorih sejne sobe ZD Metlika – kletni prostori.

Za razumevanje se vam iskreno zahvaljujemo.

AKTUALNO