Protokol za obvladovanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 na delovnih mestih v času razglašene epidemije (11. 11. 2020)

Nov 12 2020

Pridobitev potrdila o karanteni na domu (v nadaljevanju Potrdilo): Pridobitev Potrdila sta MZ in NIJZ poenostavila, da bi v čim večji meri razbremenili tako specialiste medicine dela kot zdravnike v osnovni zdravstveni dejavnosti. Na spletni strani NIJZ in na portalu eUprave je objavljen obrazec[1] za pridobitev potrdila o karanteni na domu, ki ga izpolni zaposleni sam ali s pomočjo delodajalca. Po izpolnitvi obrazca oseba na elektronski naslov dobi Potrdilo, kot dokazilo za uveljavljanje pravice do nadomestila plače ali drugih pravic iz naslova zdravstvenega in socialnega varstva. Ob tem dobi ponovno tudi Navodila o karanteni na domu.

Obrazec je mogoče oddati z uporabo e-identitete ali brez. V primeru oddaje brez uporabe e-identitete posameznik vnese svojo enotno matično številko občana (EMŠO) in davčno številko ter elektronski naslov, na katerega želi prejeti potrdilo o karanteni. V primeru oddaje obrazca z e-identiteto pa bo potrdilo prejel v predal Moja eUprava.

V trenutni epidemiološki situaciji je še toliko bolj pomembno, da delodajalci v sodelovanju s specialisti medicine dela, prometa in športa zagotovite čim večjo varnost zaposlenih z ureditvijo delovnih procesov na način, da je čim manj možnosti za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Z izvajanjem tega protokola, ki poenostavlja administrativne postopke, bomo omogočili, da bodo kljub številnim omejitvam delovni procesi tekli čim bolj nemoteno.

AKTUALNO