Zdravstveno vzgojna stojnica na Vinski igredi

Maj 23 2019

Center za krepitev zdravja (CKZ) v sodelovanju s patronažno službo smo 18.05.2019 izvedli predstavitev preventivnih programov ter državnih presejalnih programov za zgodnje odkrivanje raka: Zora, Dora, Svit.

Predstavili smo zdravstveno vzgojne delavnice za krepitev zdravja ter izvedli kratka svetovanja.

AKTUALNO